Andra bingovarianter

Bingo är en mycket populär spelform och därför har det också utvecklats många olika varianter. De flesta känner till de varianter som brukar spelas i TV, i bingohallar och på nätet. Men här ska vi ta upp några andra speltyper.

Mönsterbingo

Denna variant spelas på samma sätt som vanlig bingo, det vill säga att man ska pricka av sin bricka utifrån vilka nummer som dras. Skillnaden här är att istället för ett antal nummer i rad ska man få in ett visst mönster för att vinna. Det kan till exempel handla om ett kryss, en bokstav eller en siffra. Det finns olika svårighetsgrader utifrån hur svåra mönstren är att få in.

Bilbingo

Varianten förknippas framförallt med sommar och är en rätt populär sysselsättning i Sverige. Här spelar man oftast med vanliga bingoregler. Man köper sin bricka, sedan går man och sätter sig i bilen och vevar ner rutan. Besökarna samlas på en stor parkering där de sitter i sina respektive bilar. Sedan ropas numren ut i en högtalare, varpå man prickar in sina nummer. Bingo indikeras här av att man tutar. Det är en mycket social aktivitet då man kan spela större gäng och dessutom träffa andra människor i fikapauserna.

Variantbingo

Denna variant spelas på en större bricka, som faktiskt innehåller tre vanliga brickor. Alla nummer mellan 1 och 75 finns representerade och inget nummer förekommer två gånger. Sedan spelas det som vanligt, med skillnaden att spelet inte tar slut när någon fått bingo. Istället fortsätter man tills någon spelare fått två rader första gången. Sedan stegras det vidare till tre, fyra rader och avslutningsvis en hel bricka. Detta spel hittar du utan problem på nätet.

90-bollars bingo

Denna bingovariant dominerar i exempelvis England. Här spelar man, mindre överraskande, med 90 bollar istället för 75 som vi är vana med. Överlag finns fler olika vinstsätt här. Brickan består av ett rutnät med tre lodräta rader och nio vågräta. Det kan även spelas med en större bricka, med sex mindre brickor inuti. Det ökar vinstchanserna något. Detta spel kan du hitta både på bingohallar och online.